Projekty
Filters:
Rodzaj projektu
Języki programowania
Kliknij daną pozycję, aby zobaczyć szczegóły
Oprogramowanie
System zarządzania sprzedażą
Dedykowany system do zarządzania sprzedażą, przyjęciami zewnętrznymi, kasą oraz generowania statystyk.
Dłużnicy
Aplikacja ułatwiająca zarządzanie długami.
MySendFile
Serwis umożliwiający wymianę plików między ludźmi. Składa się z serwera i aplikacji desktopowej.
Notatki
Zaawansowana aplikacja do zarządzania notatkami.
System zarządzania sprzedażą sztucznej biżuterii
Zaawansowana aplikacja do zarządzania sprzedażą sztucznej biżuterii. Wsparcie dla wielu konsultantów, przetwarzania zamówień, wypłat, wydań zewnetrznych synchronizacji pozycji, generowania katalogów w PDF oraz raportów w Excel.
Oprogramowanie CAD
Dedykowane oprogramowanie typu CAD wspierające podstawowe figury takie jak linia, prostokąt, krzywa, okrąg, łuk, obraz, wymiar. Program wspiera takie operacje jak: przesunięcie, obracanie, przyciąganie, zapis/odczyt, eksport/import PDF.
Projekty sprzętowo-programistyczne
KDhome
Szybki i skryptowalny system do tworzenia automatyki domowej.
GKShow
System oświetlenia głównej fasady Galerii Krakowskiej. Sprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do wyświetlania dynamicznych animacji i pokazów.
KDcopter v2
Mój quadcopter - zdalnie sterowany czterosilikowy model latający.
KDcopter v3
Trzecia wersja mojego quadcoptera - czterosilnikowego modelu latającego. Zbudowany całkowicie od podstaw. Dodatkowo, temat mojej pracy magisterskiej.
Gry
Pacman3D
Trójwymiarowa wersja popularnej gry Pacman.
Starsze projekty
System inteligentnego domu
System nadzoru i monitorowania instalacji centralnego ogrzewnia, elektrycznej, wodnej oraz awaryjnego zasilania.
Sterownik LED
Sterownik do taśm RGB. Dodatkowo, miernik temperatury i provider I/O.
Regulator czterech silników BLDC
Urządzenie sterujące pracą czterech silników BLDC. Część mojego quadcoptera (v2).